KURUCUMUZUN MESAJI

Sevgili öğrenciler,

İşi, görevi, misyonu eğitim olan bir okulun öğrencisisiniz.

Biz, okula ticari bir işletme olarak değil, gerçek anlamıyla bir eğitim kurumu olarak görüyoruz.

Sizler, güzel ülkemizin gelecekteki yöneticileri olacaksınız. Yurdumuz sizin kuşağın elinde gelişecek, büyüyecek, sorunlarını çözerek Büyük Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş uygarlığı yakalayıp geçecektir.

Bunun için de okul, alile ve öğrenci üçlüsü, uyumlu, birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı olmalıdır. Bu ayaklardan birinin eksikliği ya da görevini yeterince yerine getirememesi, ulaşmak istediğimiz hedefi yakalamakta sıkıntı çekmemize neden olur.

Sevgili öğrenciler, bugün ülkelerin en önemli servetleri yer altı ya da yer üstü zenginlikleri değil, sahip oldukları bilgidir. Sizi diğerlerinden ayıracak ve daha üst noktalara taşıyacak olan bilgidir.

Hedefiniz sınıfı geçmek değil, çağın gerektirdiği bilgiyle donanmak olmalıdır.

Bilgi, her kapıyı açan bir anahtardır. Bunun için çok çalışmalısınız.

Öğretmenleriniz de, aileniz de, ülkeniz de sizden bunu beklemektedir.

Yolunuz açık olsun.

 

  YENER KAZAK

   Kurucu